fbpx
a

Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Advokat Grekland.
All Rights Reserved. Powered by dynamicsite.gr

8:00 - 20:00

Öppettider Måndag -Lördag

0030-211.42.42.162

0030-6947.06.09.10

Ring mig för gratis rådgivning

Asklipiou str , nr 26-28,
10680 Aten

 

Search
Menu
 

Specialist på Grekisk och Internationell Arvsrätt

Advokatgrekland > RÄTTSOMRÅDEN > Specialist på Grekisk och Internationell Arvsrätt
  • SVENSK ADVOKAT VERKSAM I GREKLAND- PROFESSIONELL JURIDISK RÅDGIVNING PÅ SVENSKA MEN AVSEENDE GREKISK RÄTT

  • SPECIALISTEN PÅ ARVSRÄTT - BRED KOMPETENS- DJUP ERFARENHET

  • ENGAGERAD FASTIGHETSADVOKAT I ATEN- KVALIFICERAD RÅDGIVNING- GÖR EN GOD AFFÄR

  • SKÖTER UPPDRAG I HELA GREKLAND- SAMARBETE MED KOLLEGOR I GREKLAND OCH SVERIGE

Advokaten Giota Noussi , är specialist på internationell arvsrätt och arbetar med allt som rör arv, arvskiften, laglotter och testamenten. Hit hör även frågor om bodelning och arvsrätt.

Juridiska frågor om bodelning eller arv kommer många av oss någon gång i kontakt med. Det händer mycket ofta , en svensk kan ärva från en grekisk släkt som har gått bort, antingen genom instestatarv eller testamente. Vår advokatbyrå hjälper er genom denna process.

 

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv när deras anhöriga går bort. Det kan ofta finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente och därigenom fördela sin egendom och arv på det sätt du själv vill.

 

När någon dött skall bouppteckningen upprättas. Arvsrätten ger ofta upphov till frågor, missförstånd och tvister. För att minska risken för rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av vikt att du som arvinge är rätt juridiskt informerad redan inför bouppteckningen.

 

Flera viktiga nyheter har genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar och andra personer med utländsk anknytning att skriva testamente.

 

Vi biträder även i kommersiella tvister.

Vad är ett arv?

Ett arv är rätten till tillgångarna som finns kvar efter en avliden person. Det kan exempelvis handla om fastigheter, mark, kapital, fordon och personliga ägodelar som tillhört den avlidne. Rätten till arvet avgörs av det släktskap man har till den avlidne eller om man är testamentstagare.

 

Detta juridiska område omfattar de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en avliden person ska fördelas. Det kan fördelas med hjälp av ett testamente som skrivits av den avlidne i förväg men det finns också lagar som styr hur fördelningen ska ske.

Vad är en laglott?

Laglotten är den del av ett arv som den avlidne inte får bestämma över genom ett testamente. Begreppet laglott blir bara relevant när det finns bröstarvingar till den avlidne (det vill säga barn). Enligt grekisk lag har bröstarvingar alltid rätt till den så kallade arvslotten. Arvslotten är den del av den avlidnes tillgångar som lagen säger ska tillfalla bröstarvingarna.

Vad händer om ett testamente inkräktar på laglotten?

Problem uppstår först om bröstarvingen ifråga vägrar rätta sig efter den vilja som uttrycks i testamentet. En bröstarvinge som anser att dennes rätt till laglott blivit kränkt kan driva rättsprocess mot andra dödsbodelägare och/eller klandra ett eventuellt testamente. Sådana processer är ofta både långdragna och kostsamma. Därför är det viktigt att vid upprättande av testamente noga tänka igenom vilka konsekvenser den tilltänkta fördelningen av arvet kan ge upphov till.

 

Som en grundregel i den grekiska arvsrätten när inget testamente finns, är det först barn och gifta makar som har rätt till varandras arv. Ens barn ärver alltid 75% av arvet och den efterlämnade makan eller maken ärver alltid 1/4 av arvet. Finns det inga barn, ärver föräldrarna tilsammans med syskon 75% och makan eller maken ärver 1/4 . Om inte föräldrarna finns kvar och inga syskon finns kvar i livet, så ärver eventuella syskonbarn. I grekisk arvsrätt är det ärvdabalken som styr i vilken ordning arvet skall delas ut – den så kallade arvsordningen.

 

Flera viktiga nyheter har genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan därför vara särskilt viktigt för utlandssvenskar att skriva testamente på svenska. Det är giltig i Grekland och man får även europeiskt arvsintyg av tingsrätten om arvlåtaren har lämnat egendom, pengar m.m som finns i olika länder i Europa.