fbpx
a

Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Advokat Grekland.
All Rights Reserved. Powered by dynamicsite.gr

8:00 - 20:00

Öppettider Måndag -Lördag

0030-211.42.42.162

0030-6947.06.09.10

Ring mig för gratis rådgivning

Asklipiou str , nr 26-28,
10680 Aten

 

Search
Menu
 

Köpa hus i Grekland- Golden Visa

Advokatgrekland > RÄTTSOMRÅDEN > Köpa hus i Grekland- Golden Visa
 • SVENSK ADVOKAT VERKSAM I GREKLAND- PROFESSIONELL JURIDISK RÅDGIVNING PÅ SVENSKA MEN AVSEENDE GREKISK RÄTT

 • SPECIALISTEN PÅ ARVSRÄTT - BRED KOMPETENS- DJUP ERFARENHET

 • ENGAGERAD FASTIGHETSADVOKAT I ATEN- KVALIFICERAD RÅDGIVNING- GÖR EN GOD AFFÄR

 • SKÖTER UPPDRAG I HELA GREKLAND- SAMARBETE MED KOLLEGOR I GREKLAND OCH SVERIGE

Det är mycket att tänka på när man skall köpa eller sälja hus. Måste jag anlita  Advokat ? Vad är ett dolt fel och vem skall betala för reparationer? Ska jag ha en besiktningsman och behöver jag upplysa om de fel jag känner till? Advokat måste anlitas för att styra denna process, en stor del av ärendet är juridisk: kontroll i lantmäteriet om fastighetsbeteckning, inteckningar , pant , skulder, lagfart, undersökning i landregister, upprättande av kontrakt -överlåtelseavtal mm.

Vårt kontor har också lång erfarenhet av ärenden angående Golden Visa, vi hjälper er köpa fastigheten ni är intresserade av och ansöka om uppehållstillstånd i Grekland för 5 år, enligt lag. Vi samarbetar med notarier, revisorer inom  denna sektion med stor lycka.

Vi står till tjänst med rådgivning före och efter fastighetsaffären och upprättar avtal. Vid tvist hjälper vi dig genom en domstolsprocess.

Vi ger våra klienter rådgivning och biträde vid äganderättsfrågor och tvångsianspråktaganden av fastighet, fastighetsbildning och markexploatering samt upprättande av alla typer av fastighetsrelaterade avtal, såsom överlåtelse och överenskommelse om fastighetsreglering.

Grekiska lagstiftningen kring indelning, bildande, ägande och nyttjande samt överlåtelser och upplåtelser av fastighet är omfattande, och brukar kallas fastighetsrätt.

Vi har lång erfarenhet av internationell  fastighetsrätt och privatpersoners ägande av fastighet och erbjuder juridisk rådgivning inom frågor som rör entreprenad, exploateringsprojekt, plan- och byggfrågor, due diligence (företagsbesiktning), samt förhandling av överlåtelseavtal, förvaltningsavtal och hyresavtal, kort sagt fastighetsrätt i ordets vida bemärkelse.
Som fastighetsadvokat åtar vi oss uppdrag som har med ägande, bruk och överlåtelse av fastighet att göra.

Som fastighetsspecialister kan vi hjälpa dig med:

 • Fastighetsförvärv
  Den som vill förvärva en fastighet i privat eller kommersiellt syfte har mycket att vinna på att anlita en advokat med goda kunskaper inom fastighetsrätt. Genom att låta en juridiskt kunnig person hjälpa till med planering och förhandlingar kan man försäkra sig om att man gör en god affär.

 

 • Fastighetsförsäljning
  Vi hjälper dig att värdera din fastighet och att förhandla med köpare vid en fastighetsförsäljning. Vare sig det rör sig om en bostad, en hyresfastighet eller en kommersiell fastighet har vi den kunskap och erfarenhet som behövs för att hjälpa dig göra en bra affär.

 

 • Överlåtelseavtal
  När en gåva byter ägare genom försäljning eller gåva skall alltid ett överlåtelseavtal upprättas. Vid försäljning upprättas ett köpebrev och vid gåva krävs ett gåvobrev. Vi hjälper dig att skriva ett korrekt överlåtelseavta enligt lagen.

 

 • Hyresavtal-Hyresjuridik
  Vi hjälper både fastighetsägare och privatpersoner att skriva korrekta hyresavtal. Ett hyresavtal skall alltid upprättas mellan två parter när en bostad eller lokal ska hyras ut. Där ska detaljerat anges alla villkor för uthyrningen för att undvika att tvister uppstår.

 

 • Tomträtt, bostadsrättsfrågor

 

 • Köpe och försäljningsavtal – Golden Visa