fbpx
a

Facebook

LinkedIn

Copyright 2019 Advokat Grekland.
All Rights Reserved. Powered by dynamicsite.gr

8:00 - 20:00

Öppettider Måndag -Lördag

0030-211.42.42.162

0030-6947.06.09.10

Ring mig för gratis rådgivning

Asklipiou str , nr 26-28,
10680 Aten

 

Search
Menu
 

INTEGRITETSPOLICY / GDPR

Advokatgrekland > INTEGRITETSPOLICY / GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen – GDPR (2016/679/EG)
Dataskyddsförordningen (GDPR) Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

 

Advokatbyrån Giota Noussi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med bedrivande av advokatverksamhet eller som annars behandlas i kontakt med myndigheter.


De personuppgifter vi samlar in om dig

Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att mejla oss direkt. När du mejlar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.


Hur vi behandlar dina personuppgifter

När du mejlar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får.


Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande.


Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.


Giota Noussi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, utlämnande, förändring eller förstörelse.


Hur dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter

Giota Noussi använder IT-system och programvara från tredjepartsleverantör. Det innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Giota Noussi säkerställer i sådant fall att dina personuppgifter endast behandlas på det sätt som Giota Noussi godkänt.


Dina rättigheter


Rätt till tillgång


Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter.Du har också rätt att få en kopia av denna information.


Rätt till rättelse och radering.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.


Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling.

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, till exempel om du anser att uppgifterna inte är korrekta.


Gäller informationen även för länkar till andra sidor?

Vi ansvarar inte för personuppgifter som behandlas när du besöker en hemsida via någon av våra länkar.


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrån, Giota Noussi, Georgiou Kondili gatan nr 8 13123 Ilion Attikis, advokatgrekland.com


Kontakt

Kontakta oss på giota.noussi@ gmail.com om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.


Klagomål

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Grekland är ARHI PROSTASIAS PROSOPIKON DEDOMENON http://www.dpa.gr/


Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Ändringar och uppdateringar

Denna informationstext bildades i Juli 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling.